Untitled Document Az oldal Mozilla Firefox böngészőre van optimalizálva, minimum 1024x768 monitorfelbontás mellett. A megjelenítéshez JavaScript szükséges. Kérdésével, problémájával kérjük forduljon az oldal üzemeltetőjéhez, Pozsgai Gáborhoz. Az oldal teljes tartalmát szerzői jog védi. Bármely részének a szerző engedélye nélküli másolása, felhasználása illegális.

Levélbogarak (Chrysomelidae) családja

A Levélbogarak (Chrysomelidae) a Bogarak (Coleoptera) rendjének egyik legnagyobb fajszámú családja. Mint nevük is utal rá, a lárva és az imágó is fitofág életmódot folytat, aminek következtében számos fajukat mezőgazdasági kártevőként tartják számon. Eddig világszerte több, mint 37.000 fajukat írták le, de ez a szám napról-napra növekszik. A tudományra új fajok igazi "melegágyának" természetesen a világ trópusi területei számítanak, ám jelentős mennyiségben kerülnek elő Földünk más tájairól is. Hazánkban Kaszab, Z. (1962): Chrysomelidae - Levélbogarak – in: Magyarország Állatvilága IX. [ 6] Akadémiai Kiadó, Budapest 416 pp.Kaszab (1962) munkája szerint még 80 genus 628 faja, majd harminc évvel később Rozner, I. (1996): An updated list of the Chrysomelidae of Hungary and the adjoing part of the Carpathian Basin (Coleoptera). - Folia Entomologica Hungarica 57: 243-260Rozner (1996) szerint 83 genus 667 faja van jelen. Ez a szám az összes eddig leírt faj nem teljesen 2%-a.

Morfológia, anatómia

Változatos alakú állatok, a megnyúlt testalkattal rendelkezőktől (Donaciinae), a kerekded, szinte félgömb alakú fajokig minden átmenet megtalálható családban.

Cassida viridis
Zöld pajzsbogár (Cassida viridis)
Jellemző pajzs alakjuk van a Cassidinae alcsaládba tartozó fajoknak. Közepes és kicsi méretűek, gyakran e rősen színesek, fémes csillogásúak. Fejük az előtorba mélyen behúzott, olykor az előtor teljesen fedi. Rágóik rövidek, erősek, végük behasított. Csápjuk általában gyöngysor alakúak, leggyakrabban 11, néha 10 ízűek. Szárnyfedőjükön szőrök, tüskék, pikkelyek csak a legritkább esetben fordulnak elő (Hispinae), de gyakran szabályos vagy kuszált pontsorokkal díszitettek. Hártyás szárnyuk gyakran narancssárga, vagy vöröses színű. Az Alticinae alcsaládra jellemző a duzzadt combról felismerhető ugróláb. Szintén ennél sz alcsaládnál a combokon gyakran találunk barázdát, vagy vájatot, amelybe, a lábszár visszahajtható.

Chrysomela populi larva
Nagy nyárfalevelész (Chrysomela populi) lárvája
Négy ízű lábfejeik harmadik íze kiszélesedett, általában kétkaréjos. A növényeken történő megkapaszkodást segíti, hogy talpuk erősen szőrözött és karmaik tövében gyakran fogacska is található. Lárváik gyengén kitinizáltak, testfelépítésük alcsaládonként nagy variabilitást mutat. Fejük jól fejlett, csápjuk három ízű, az ocellusok száma változik. Toruk 3, potrohuk 8 szelvényből áll. Általában szárazföldiek (kivéve a Donaciinae taxonba tartozó fajokat), tápnövényük levelein élnek. Három pár torlábuk van, a Donaciinae alcsalád egyes tagjai aknázók, ezeknél a lábak hiányoznak. Egyes alcsaládok (Clytrinae, Cryptocephalinae) zsákot készítenek. A lárvastádiumok száma 3-tól 5-ig terjed. Bábjaik szabad bábok, bábozódásuk a tápnövényük közelében, általában a talajban történik. Az egyes alcsaládok bábjai eltérőek Cox, M. L. (1996): The Pupae of Chrysomloidea - in: Jolivet, P. H. A. - Cox, M. L. (eds.): Chrysomelidae Biology, vol.1: Phylogeny and Genetics, SPB Academic Publishing, Amsterdam 119-265 pp.(Cox, 1996).